Začlenění Českého kroužku pod Českou školu v Kodani

18.03.2014 15:52

V průběhu školního roku 2013/2014 probíhá organizační začleňování Českého kroužku pod Českou školu v Kodani pod záštitou sdružení vKodani. 

Sledujte proto nové webové stránky https://ceskaskola.dk/, které budou v budoucnu pokrývat všechny aktivity.