Český kroužek v Kodani

 

Český kroužek v Kodani vznikl z iniciativy rodičů v zimě roku 2009. Jádrem byla skupina maminek, které se scházely na Zeleném dopravním hřišti ve Virum (Ilona, Sylva, Lenka Š. a Zdenka), a z nichž se také rekrutovaly první vyučující. V dubnu 2010 se uskutečnily první hodiny v Lyngby. 

Ve školním roce 2013/2014 se Český kroužek a Česká škola spojují a organizačně připojují ke sdružení vKodani.cz. 

SLEDUJTE proto NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY České školy na: https://ceskaskola.dk/

Od ledna 2014 existují v České škole dvě předškolní skupiny. První je pro děti do 3 let, druhá pro 4 - 6 leté. Výuky se účastní s dětmi i jejich rodiče. Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních, pohybových, hudebních a výtvarných dovedností dětí. Vzhledem k tomu, že většina dětí vyrůstá v dvoj- či trojjazyčném prostředí, se u nich snažíme rozvíjet zájem o český jazyk a kulturu. Dalším cílem je najít české kamarády, se kterými lze češtinu procvičovat.

Ve školním roce 2013/2014 se děti všech věkových skupin scházejí stejnou, zhruba každou druhou neděli. Přehled konkrétních dat najdete v kalendáři. Časový rozvrh jednotlivých setkání se může měnit, zpravidla ale platí:

Berušky 1-3 roky 09:45 -10:15

Předškoláci 4-6 let 10:30-11:30

 

 

     

Novinky

Začlenění Českého kroužku pod Českou školu v Kodani

18.03.2014 15:52
V průběhu školního roku 2013/2014 probíhá organizační začleňování Českého kroužku pod Českou školu v Kodani pod záštitou sdružení vKodani.  Sledujte proto nové webové stránky https://ceskaskola.dk/, které budou v budoucnu pokrývat všechny aktivity.  

Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti 2014

10.03.2014 14:06
Dopis Zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Karla Kuhnla včetně informací o letních táborech pro děti, konferencích a dalších projektech naleznete zde:  Dopis_zmocnence___projekty_2014.pdf (447057)  

Česká škola v Kodani má nové webové stránky :-)

27.05.2013 12:18
Česká škola v Kodani, která navazuje na náš předškolácký Český kroužek  má nové webové stránky: https://ceskaskola.dk/aktualne/ Výuka školy probíhá ve stejných prostorách a ve stejnou dobu jako kroužek, tak aby starší i mladší sourozenci mohli chodit společně. 

Letní tábor pro děti od 6 let v ČR

28.03.2013 11:44
Česká škola bez hranic, o.s. pořádá letní tábor pro děti v České republice v termínu  28. 7. - 4. 8. 2013. Letní tábor ČŠBH se koná v ekologickém středisku města Olomouce Sluňákov a je příležitostí pro děti českého původu žijící v zahraničí. Více informací najdete na:...

Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti

24.03.2013 12:50
Přečtěte si dopis Stanislava Kázeckého, který informuje o Mezinárodním krajanském festivalu a konferenci, letním táboru pro děti, a také dvou soutěžích „Český Honza“ a „Země, kde žiji“, o nichž se můžete dočíst více v následujícím odkazu. Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti.pdf (387...

Mezinárodní soutěže pro děti od 6 let: „Český Honza“ a „Země, kde žiji“

24.03.2013 12:18
Český Honza 2013 „Český Honza“ je soutěž pro česky mluvící děti ve věku od 6 do 18 let žijící v Čechách a v zahraničí. Zúčastnit se můžete v jedné ze třech kategorií: písemný projev, výtvarný projev nebo osobnost Českého Honzy. Více informací najdete na webových stránkách soutěže:...

Výroční zpráva Českého kroužku za rok 2012

27.02.2013 09:23
Vyrocni zprava ceskeho krouzku 2012.doc (62,5 kB)

Začátek nového roku 2013

21.08.2012 21:26
Od ledna máme novou skupinu „Berušek“ -  pro batolata kolem 1 roku. Všichni jste srdečně zváni!!!

Skupiny v roce 2012/2013

21.08.2012 21:00
V roce 2012/2013 fungují tři skupiny dětí - Berušky (batolata kolem jednoho roku), Sluníčka (věk 1,5 -3 roky), Draci (3-6 let). Výuka je přizpůsobena věku dětí, malé děti se učí pomocí říkanek, písniček a aktivity jsou doplněny sportovními a výtvarnými činnostmi. Starší skupina se...

Kalendář akcí - info

21.10.2011 09:14
Prosím v kalendáři akcí jsou zapsány všechny akce na následující období, vše se nezobrazuje hned, ale až po rozkliknutí článku. :)